«Οι περισσότεροι από τους οποίους έχω μιλήσει αποδίδουν 
την πτώση σε «παραίσθηση, Είναι ένα εφιαλτικό ενδεχόμενο 
για κάθε πιλότο και φαίνεται ότι έχουμε μία τέτοια περίπτωση»